Choose Your Language
Home  /  Zašto napraviti test NIFTY™?

Zašto napraviti test NIFTY™?

Test NIFTY™ možete napraviti već od 10. sedmice trudnoće i tako vrlo rano dobiti informacije o genetskom zdravlju svoje bebe. U poređenju sa standardnim testovima probira, test NIFTY™ ima veću tačnost i manju mogućnost lažno pozitivnog rezultata, što znači će manje žena biti izloženo invazivnim dijagnostičkim postupcima, kao što su amniocenteza ili biopsija horionskih resica, kod kojih je rizik od spontanog pobačaja 1-2 %. Test NIFTY™ je neinvazivan pa samim time ne predstavlja nikakav rizik ni za majku ni za bebu.

 

Je li test NIFTY™ prikladan test za mene?

Test NIFTY™ može napraviti svaka trudnica već od 10. sedmice trudnoće, ali je posebno prikladan za trudnice koje imaju određene indikacije navedene niže u tekstu. Zapamtite, neinvazivno prenatalno testiranje može, ali ni ne mora biti odgovarajuće za Vas. Prije neinvazivnog prenatalnog testiranja trebali biste se konsultirati sa svojim ginekologom u vezi rizika, dijagnoza, liječenja i/ili bilo kojih drugih potencijalno značajnih zdravstvenih problema.

NIFTY™ je posebno prikladan za Vas ako imate neku od sljedećih indikacija:

Trudnica ima 35 ili više godina prilikom porođaja.
Kontraindikacije za invazivan prenatalni postupak, kao što su placenta previa (predležeća posteljica), rizik od spontanog pobačaja ili infekcija HBV-om (hepatitis B virus).
Ultrazvučni nalaz koji ukazuje na povećan rizik od aneuploidije.
Prethodne trudnoće sa trisomijom.
Potrebna potvrda prethodno napravljenih testova probira.
Medicinski potpomognuta oplodnja ili ponavljajući spontani pobačaji.

Nacionalno društvo genetičkih savjetnika (NSGC, engl. National Society of Genetic Counselors)

NSGC podržava NIPT za pacijentice čija trudnoća ima veliki rizik od određenih poremećaja hromozoma. Pacijentice čiji su rezultati NIPT-testa abnormalni ili kod kojih neki drugi faktori ukazuju na poremećaj hromozoma, trebale bi obaviti genetsko savjetovanje i imati mogućnost standardnog dijagnostičkog testiranja kako bi se potvrdila dijagnoza.