Home  /  Prenatalno testiranje  /  Prva trudnoća prije 30. godine

Trdnoća

Prva trudnoća prije 30. godine

--- 15 maj 2018

Iako nam je u današnje vrijeme pravi izazov odgovoriti na pitanje u kojem je trenutku najbolje imati prvo dijete, činjenica je da je, gledajući sa zdravstvenog stajališta, prva trudnoća prije 30. godine života najbolji izbor.

Iako ginekolozi preporučuju da je prema biološkim i medicinskim kriterijima najbolje odlučiti se za prvu trudnoću prije 30. godine života, kako u svijetu, tako je i u Bosni i Hercegovini zabilježen trend sve kasnijeg rađanja prvog djeteta. U Bosni i Hercegovini je u 2016. godini čak 34 % porodilja bilo u dobi od 30-34 godine, a 29 % porodilja u dobi od 25-29 godina.

Jedan od razloga za preporučivanje ranijeg rađanja je i činjenica da rizik rođenja djeteta sa hromozomskim poremećajem raste sa porastom dobi porodilje. Taj je rizik najniži kod žena mlađih od 25 godina, a lagano počinje rasti između 25. i 30. godine života. Nakon 35. godine života taj rizik značajno raste pa trudnice starije od 35 godina spadaju u rizičnu skupinu trudnica kod kojih osim povećanog rizika za hromozomske poremećaje, također postoji veća mogućnost različitih komplikacija kako tokom trudnoće, tako i na porodu.

Također, poznato je da je mogućnost spontanog začeća nakon 35. godine života znatno niža, zbog čega se veći broj žena starijih od 35 godina odlučuje za postupak medicinski potpomognute oplodnje (IVF, engl. In Vitro Fertilization). Nadalje, statistike pokazuju i da je kod starijih trudnica veći rizik od spontanog pobačaja, ali i komplikacija poput povišenog krvnog pritiska, duboke venske tromboze, zastoja rasta ploda, gestacijskog dijabetesa te prijevremenog poroda.

Zbog toga se preporučuje svim starijim trudnicama, ali i mlađima koje spadaju u rizičnu skupinu, da naprave dodatne pretrage i testiranja kako bi se sa velikom vjerovatnočom potvrdilo da li če beba biti zdrava ili ne.

Među najbolja i najsigurnija testiranja ubraja se i test NIFTY koji na vrlo jednostavan način otkriva rizik prisutnosti najčešćih hromozomskih poremećaja ploda, a može se napraviti već od 10. sedmice trudnoće. NIFTY je neinvazivan test, što znači da ne uključuje prodiranje u tijelo trudnice, nego se radi o jednostavnom standardnom postupku vađenja krvi trudnice u kojoj se nalazi i fetalna DNK. Uzorak krvi se zatim šalje u laboratorij koji sa tačnošću većom od 99 % određuje rizik da li plod ima neki od najčešćih hromozomskih poremećaja. Na ovaj način budući roditelji mogu se pripremiti na eventualno rođenje bebe sa hromozomskim poremećajem, kao i da na vrijeme istraže koje mogućnosti terapija i tretmana za određeni poremećaj nudi savremena medicina.

Do danas je test NIFTY napravilo više od čak 3 miliona trudnica širom svijeta i tako izbjegne podvrgavanje invazivnim dijagnostičkim postupcima kojima se postavlja dijagnoza hromozomskih poremećaja, ali kod kojih zbog njihove invazivnosti postoji rizik od različitih komplikacija poput infekcija, krvarenja i curenja plodne vode, a u 1-2 % slučajeva nažalost dolazi do spontanog pobačaja. Za razliku od invazivnih dijagnostičkih postupaka, kod testa NIFTY, zbog njegovog sigurnog načina prikupljanja uzorka krvi, ne postoji nikakav rizik ni za nerođenu bebu ni za trudnicu te je zato primjeren za svaku trudnicu.

Test NIFTY se može napraviti na području cijele Bosne i Hercegovine u ordinacijama i poliklinikama, a rezultati testa dostupni su u roku od 6-10 dana od dana vađenja krvi. NIFTY svakoj trudnici omogućava da na potpuno siguran i nerizičan način sazna više o hromozomskom zdravlju njene bebe. Uz test NIFTY, bezbrižna trudnoća je moguća!

Više informacija o testu NIFTY možete pronaći na internet stranici http://www.nifty-test.ba ili pozivom na broj telefona 00 387 62 956 774.

Share this story: