Choose Your Language
Home  /  Podrška osobama sa sindromima

Podrška osobama sa sindromima

Trisomije

Nacionalno društvo za Downov sindrom (engl. National Down Syndrome Society)
Misija: biti nacionalni predstavnik vrijednosti, prihvatanja i uključenja ljudi sa Downovim sindromom.
www.ndss.org

Trudnoća sa Downovim sindromom, Inc. (engl. Down Syndrome Pregnancy, Inc.)
www.downsyndromepregnancy.org

Međunarodna koalicija za Downov sindrom (engl. International Down Syndrome Coalition)
Misija: pomagati osobama sa Downovim sindromom od začeća pa tokom cijelog njihovog života.
www.theidsc.org/

Bolje sutra (engl. Brighter Tomorrows)
www.brightertomorrows.org

Međunarodna udruženja za mozaički tip Downovog sindroma (engl. International Mosaic Down Syndrome Association)
www.imdsa.org

Nacionalna udruženja za Downov sindrom (engl. National Association for Down Syndrome)
www.nads.org

Nacionalni kongres o Downovom sindromu (engl. National Down Syndrome Congress)
www.ndsccenter.org

March of Dimes
www.marchofdimes.com

SOFT (Podrška za trisomiju 18 i trisomiju 13)
Misija: pružiti podršku i razumijevanje porodicama koje se sreću sa problemima i donošenjem odluka vezanim za dijagnostiku i njegu osoba sa trisomijama 18 i 13 i povezanim poremećajima hromzoma.
www.trisomy.org

Fondacija za trisomiju 18 (engl. Trisomy 18 Foundation)
Misija: poticati istraživanja o liječenju i prevenciji trisomije 18, educirati i pružati podršku medicinskim stručnjacima i stvoriti brižnu zajednicu cijeloga svijeta za porodice od ljudi sa trisomijom 18.
www.trisomy18.org

Društvo za registraciju i istraživanje hromozoma 18 (engl. Chromosome 18 Registry and Research Society)
www.chromosome18.org

Saznajte više o NIPT-testovima i studiji RAPID britanskog zdravstvenog sistema NHS (engl. National Health Service)
www.rapid.nhs.uk

Prenatalni rezultati i mogućnosti (ARC, engl. Antenatal Results and Choices)
Humanitarna ustanova koja pruža individualizirane informacije i podršku roditeljima i ljekarima kroz prenatalne probire, dijagnostiku i njihove posljedice.
www.arc-uk.org

Kompanija BGI Diagnostics pružila Vam je ove poveznice isključivo kao izvor dodatnih informacija. BGI Diagnostics nije povezan niti podržava nijednu od navedenih organizacija i radi toga se ograđuje od bilo kakve odgovornosti za sadržaj i savjet bilo koje od navedenih organizacija.

Aneuploidije spolnih hromozoma

Informacije o Klinefelterovom sindromu i podrška (engl. Klinefelter Syndrome Information and Support)
Misija: pružati informacije i podršku te davati savjete osobama sa Klinefelterovim sindromom i njihovim porodicama.
www.klinefeltersyndrome.org

Društvo za podršku Turnerovom sindromu (engl. Turner Syndrome Support Society)
www.tss.org.uk

Američko društvo za podršku Turnerovom sindromu (engl. The Turner Syndrome Society of the United States)
www.turnersyndrome.org

Udruženje AXYS (engl. Association for X and Y Chromosome Variations)  
www.genetic.org

Fondacija Fokus (engl. The Focus Foundation)
www.thefocusfoundation.org

Prenatalni rezultati i mogućnosti (ARC, eng. Antenatal Results and Choices)
Humanitarna ustanova koja pruža individualizirane informacije i podršku roditeljima i ljekarima kroz prenatalne probire, dijagnostiku i njihove posljedice.
www.arc-uk.org

Kompanija BGI Diagnostics pružila Vam je ove poveznice isključivo kao izvor dodatnih informacija. BGI Diagnostics nije povezan niti podržava nijednu od navedenih organizacija i zbog toga se ograđuje od bilo kakve odgovornosti za sadržaj i savjet bilo koje od navedenih organizacija.

Mikrodelecijski sindromi

Podrška i podizanje svijesti o mikrodeleciji 1p36 (engl. 1p36 Deletion Support and Awareness)
Misija: Pružanje podrške, podizanje svijesti i edukacija kako bi se poboljšao kvalitet života osoba sa 1p36 mikrodelecijskim sindromom.
www.1p36dsa.org

Aulstralska gupa podrške za sindrom mačjeg plača (engl. Cri-du-chat Support Group of Australia)
Misija: Pružanje informacija, prijateljstvo i podrška osobama koje imaju ovaj sindrom.
www.criduchat.asn.au

Prenatalni rezultati i mogućnosti (ARC, eng. Antenatal Results and Choices)
Humanitarna ustanova koja pruža individualizirane informacije i podršku roditeljima i ljekarima kroz prenatalne probire, dijagnostiku i njihove posljedice.
www.arc-uk.org

Kompanija BGI Diagnostics pružila Vam je ove poveznice isključivo kao izvor dodatnih informacija. BGI Diagnostics nije povezan niti podržava nijednu od navedenih organizacija i stoga se ograđuje od bilo kakve odgovornosti za sadržaj i savjet bilo koje od navedenih organizacija.