Choose Your Language
Home  /  Gdje mogu napraviti NIFTY™?  /  Cijene testa

Cijene testa

Što test može otkritiNIFTY BasicNIFTY StandardNIFTY PlusNIFTY Twins
CIJENA TESTA390 EUR490 EUR650 EUR490 EUR
TRISOMIJE
Downov sindrom (trisomija 21)DADADADA
Edwardsov sindrom (trisomija 18)DADADADA
Patauov sindrom (trisomija 13)DADADADA
ANEUPLOIDIJE SPOLNIH HROMOZOMA
Turnerov sindrom (monosomija X)DADA
Klinefelterov sindrom (trisomija XXY)DADA
Sindrom trostrukog X (trisomija X)DADA
Jacobsin sindrom (trisomija XYY)DADA
INFORMACIJA O SPOLU
Muški / ŽenskiDADAInformacija o prisustvu kromosoma Y
TRISOMIJE
Trisomija hromozoma 9DA
Trisomija hromozoma 16DA
Trisomija hromozoma 22DA
MIKRODELECIJE
Sindrom mačjeg plača (sindrom Cri-du-Chat)DA
mikrodelecija 1p36DA
mikrodelecija 2q33.1DA
mikrodelecija 16p12DA
Prader-Willijev sindrom i Angelmanov sindromDA
Jacobsenov sindrom (11q23)DA
DiGeorgeov sindrom II (10p14-p13)DA
Van der Woudeov sindrom (1q32.2)DA