Choose Your Language
Home  /  Prenatalno testiranje

Prenatalno testiranje

Jesam li možda trudna?

--- 6 Jan 2017

Većina žena posumnja da su trudne nakon što im kasni mjesečnica pa prvo što naprave je kućni test na trudnoću. Ovi testovi temelje se na detekciji razine humanog korionskog gonadotropina (hCG) u urinu kojeg izlučuje posteljica u krv trudnice, a otprilike 25 % hCG-a izlučuje se u urin. Ovaj hormon trudnoće počinje se izlučivati odmah nakon implantacije oplođene jajne stanice…

Što je ultrazvuk te kako i zašto se provodi u trudnoći?

--- 6 Jan 2017

Prenatalni ultrazvuk ili sonogram je ginekolozima jako važna dijagnostička tehnika i kao takav je danas nezaobilazni rutinski dio svakog praćenja trudnoće. Ultrazvuk je uređaj koji prenošenjem zvučnih valova visoke frekvencije na monitoru stvara sliku bebe i tako omogućava ginekologu određivanje i kontrolu različitih parametara: potvrđivanje trudnoće, određivanje je li u pitanju jednoplodna ili višeplodna trudnoća, precizno određivanje trajanja gestacije, rad…

Invazivna prenatalna dijagnostika kromosomopatija

--- 6 Jan 2017

Dijagnostičke metode jedine mogu pInvazivna prenatalna dijagnostika kromosomopatijaostaviti dijagnozu kromosomopatije i definitivno potvrditi ili isključiti određeni poremećaj kromosoma s točnošću od gotovo 100 %. Dijagnostičke metode temelje se na kariotipizaciji, tj. na analizi kromosoma fetusa. U citogenetskom laboratoriju određuju se broj i struktura kromosoma fetusa, a rezultat kariotipizacije je fetalni kariogram iz kojeg se vidi ima li fetus neki kromosomski…

Što su kromosomopatije?

--- 6 Jan 2017

Kromosomopatije su poremećaji u broju ili građi kromosoma. Poremećaji u broju kromosoma još se nazivaju i aneuploidije, a odnose se na prisutnost prevelikog ili premalog broja broja kopija određenog kromosoma. U stanicama čovjeka prisutno je ukupno 46 kromosoma, tj. po 2 kopije svakog od 23 kromosoma. Ako su prisutne 3 kopije, dolazi do poremećaja zvanih trisomije, a ako je prisutna…

Amniocenteza

--- 6 Jan 2017

Što je amniocenteza? Amniocenteza je invazivan zahvat kojim se punkcijom kroz trbuh trudnice uzima uzorak plodne vode za citogenetsku analizu kako bi se dijagnosticirale različite kromosomopatije, tj. kromosomski poremećaji fetusa, kao što su npr. trisomija kromosoma 21 ili Downov sindrom, trisomija kromosoma 18 ili Edwardsov sindrom, trisomija kromosoma 13 ili Patauov sindrom. Također, mogu se otkriti i poremećaji u broju…