Choose Your Language
Home  /  Budući roditelji  /  Često postavljana pitanja

Često postavljana pitanja

Tko sve može napraviti test NIFTY™?
Test NIFTY™ može napraviti svaka trudnica već od 10. sedmice trudnoće, a prikladan je u slučaju jednoplodne i blizanačke trudnoće, kao i u slučaju trudnoće nastale putem medicinski potpomognute oplodnje i trudnoće pomoću donirane jajne ćelije.
Što znače rezultati testa NIFTY™?
Rezultati testa NIFTY™ ukazuju na to koliki je rizik da Vaša beba ima Downov, Edwardsov ili Patauov sindrom. Iako je tačnost testa NIFTY™ pri otkrivanju ovih poremećaja više od 99 %, ovaj test je klasificiran kao test probira i ne može Vam sa 100 %-tnom sigurnošću reći ima li ili nema Vaša beba ispitivane poremećaje.
Test NIFTY™ također nudi i mogućnost otkrivanja aneuploidija spolnih hromozoma, trisomija hromozoma 9, 16 i 22, kao i određenih mikrodelecija. Osim toga, ako želite, NIFTY™ Vam može otkriti i spol Vaše bebe.
Kako funkcionira test NIFTY™?
U majčinoj krvi je za vrijeme trudnoće prisutna vanćelijska DNK koja potiče od fetusa. Test NIFTY™ analizira ovu vanćelijsku fetalnu DNK iz uzorka majčine krvi pomoću uređaja za genetsko sekvenciranje kako bi se odredilo jesu li prisutni ispitivani poremećaji hromozoma.

Više informacija možete pronaći na našoj stranici „Naučna pozadina testa NIFTY™“ u glavnom izborniku sa lijeve strane, kao i u uvodnom videu na našoj početnoj stranici u kojem je detaljnije objašnjena metodologija testiranja.
Kolika je točnost testa NIFTY™?
Osjetljivost testa NIFTY™ iznosi više od 99 % za detekciju Downovog, Edwardsovog i Patauovog sindroma, što je dokazano najvećim na svijetu kliničkim ispitivanjem u kojem je sudjelovalo skoro 147.000 trudnica.
Važno je napomenuti da su neinvazivni prenatalni testovi kao što je NIFTY™ klasificirani kao testovi probira, za razliku od npr. amniocenteze koja je klasificirana kao invazivan dijagnostički postupak.
U kojem ću roku dobiti svoje rezultate testa NIFTY™?
Vaši rezultati testa NIFTY™ bit će poslani Vašem ginekologu kod kojeg ste napravili test u roku od 6-8 dana.
Što je lažno pozitivan rezultat?
Dijagnostički postupci imaju tačnost skoro 100 % i služe za potvrdu dijagnoze, tj. definitivno potvrđuju je li hromozomski poremećaj prisutan ili nije. Međutim, veliki nedostatak prenatalnih dijagnostičkih postupaka, kao što je amniocenteza, jeste to što su invazivni pa zbog toga kod njih postoji rizik od spontanog pobačaja.
Testovi probira ukazuju na rizik postojanja hromozomskog poremećaja, međutim, iako mogu imati vrlo visoku tačnost, nisu klasificirani kao dijagnostički testovi.
NIFTY™ je test probira te zbog toga, iako ima iznimno visoku točnost od 99,5 % pri otkrivanju Downovog, Edwardsovog i Patauovog sindroma, nije klasificiran kao dijagnostički test.
Koja je cijena testa NIFTY™?
NIFTY™ nudi nekoliko različitih mogućnosti testiranja koje se razlikuju u broju ispitivanih poremećaja hromozoma. Više informacija o cijenama različitih mogućnosti testa NIFTY™ možete pronaći na našoj stranici „Cijene testa“.
Što da napravim u slučaju da dobijem visokorizičan rezultat?
Svakako bi se prvo trebali konsultirati sa svojim ginekologom u vezi Vaših rezultata. U slučaju dobijanja visokorizičnog rezultata, naša je preporuka i savjet da se podvrgnete invazivnom dijagnostičkom postupku, poput amniocenteze, kako bi se potvrdila dijagnoza.
Gdje je sve dostupan test NIFTY™ ?
Test NIFTY™ dostupan je širom svijeta. U slučaju da niste sigurni gdje se najbliže Vama nalazi naš partner, molimo Vas da nas kontaktirate na nifty.test@geneplanet.com, a na Vaš upit odgovorit ćemo Vam u roku od jednog radnog dana.

Popis poliklinika i ginekoloških ordinacija u Hrvatskoj u kojima možete napraviti test NIFTY™ nalazi se na našoj stranici „Gdje mogu napraviti test NIFTY™?“.