Home  /  Nifty test  /  NIFTY test ostaje najkompletniji i najbolji test na tržištu

Nifty test

NIFTY test ostaje najkompletniji i najbolji test na tržištu

--- 29 nov 2017

Od decembra 2017. NIFTY test proširuje raspon testiranja genetskih poremećaja sa čak 63 klinički relevantna sindroma delecija

NIFTY test se smatra vodećim neinvazivnim prenatalnim testom na svijetu koji otkriva rizik za nastanak određenih genetskih poremećaja već od 10. sedmice trudnoće. Siguran je, jednostavan, precizan i pouzdan. Za obavljanje testa je potrebna je 1 epruveta majčine krvi, a rezultati su dostupni za 6 do 10 dana. Nifty test je neinvazivan, samim tim ne predstavlja nikakav rizik za majku ili bebu, a pruža najviše informacija o genetskim poremećajima koji se danas koristeći najsavremeniju tehnologiju i metodu sekvencioniranja cjelokupnog genoma, mogu otkriti kod nerođene bebe.

Tačnost NIFTY testa je veća od 99% za tri najčešće trisomije koje su prisutne pri rođenju, a to su Downov, Edwardsov i Patau sindrom, test omogućava i testiranje na druge genetske poremećaje, trisomije, mikrodelecije kao i aneuploidije spolnih hromosoma. Kao i do sada NIFTY nastavlja sa analizom i pregledom svih ostalih hormosoma. Također, za one roditelje koji žele znati test može otkriti i spol bebe u tako ranoj fazi trudnoće.

Od decembra 2017. NIFTY test proširuje raspon testiranja genetskih poremećaja sa čak 63 klinički relevantna sindroma mikrodelecija.

NIFTY test i dalje ostaje najkompletniji, najbolji i najjeftiniji prenatalni test na tržištu. Do maja 2017. godine analizirano preko 2 000 000 uzoraka, što dokazuje da je test izbor br. 1 kod trudnica, dok povjerenje budućih roditelja u NIFTY test raste iz mjeseca u mjesec. NIFTY test je dostupan u više od 66 država po cijelom svijetu, dostupan je i na području cijele Bosne i Hercegovine, u svim bolnicama, klinikama, poliklinikama, domovima zdravlja, privatnim ginekološkim ordinacijama, te u svim ostalim zdravstvenim ustanovama u okviru kojih se prate trudnoće.

Uz prošireni raspon testiranja, novost je i pristupačnija cijena testa koji je moguće plaćati i na rate.

Više o NIFTY testu možete pročitati na internetskoj stranici www.nifty-test.ba

 

Šta test može otkriti

 

 

NIFTY Basic

 

NIFTY Standard

 

NIFTY Plus

 

NIFTY Twins

TRISOMIJE
Downov sindrom DA DA DA DA
Edwardsov sindrom DA DA DA DA
Patauov sindrom DA DA DA DA
Trisomija 9 DA
Trisomija 16 DA
Trisomija 22 DA
ANEUPLOIDIJE SPOLNIH HROMOSOMA
Turnerov sindrom DA DA
Klinefelterov sindrom DA DA
Sindrom trostrukog X DA DA
XYY sindrom DA DA
MIKRODELECIJE
63 mikrodelecije DA
SPOL
Muški / Ženski DA DA DA Prisotnost hromosoma Y
OSTALO
Pregled ostalih hromosoma DA
CIJENA TESTA 490 EUR 590 EUR 650 EUR 590 EUR

 

Share this story: