Choose Your Language
Home  /  Ginekolozi  /  Često postavljana pitanja

Često postavljana pitanja

Koja je procedura prikupljanja i pripreme uzorka krvi?
Upute za prikupljanje uzorka krvi i pripremu pošiljke za slanje nalaze se u svakom setu NIFTY™.
Prikupljanje uzorka krvi vrlo je jednostavno. Nakon dezinfekcije mjesta uboda, u epruvetu koja se nalazi u setu NIFTY™ prikuplja se 10 ml periferne venske krvi trudnice. Prikupljeni uzorak krvi zatim se šalje kurirskom službom DHL u skladu sa uputama za slanje uzorka.
Koliko iznose specifičnost i osjetljivost testa NIFTY™ ?
U nastavku su podaci za specifičnost i osjetljivost testa NIFTY™ za detekciju trisomija 21, 18 i 13.

Trisomija 21:
- osjetljivost: 99,17 %
- specifičnost: 99,95 %

Trisomija 18:
- osjetljivost: 98,24 %
- specifičnost: 99,95 %

Trisomija 13:
- osjetljivost: 100 %
- specifičnost: 99,96 %
Kolika je stopa ponovljene analize dodatnog uzorka i stopa nemogućnosti analize uzorka kod testa NIFTY™?
Kod testa NIFTY™ dokazana stopa ponovljene analize dodatnog uzorka iznosi samo 2,8 %, a određena je na temelju podataka dobijenih internim analiziranjem više od 600.000 testiranih uzoraka, dok stopa nemogućnosti analize uzorka iznosi samo 0,069 %.
Koja je cijena NIFTY™?
NIFTY™ nudi nekoliko različitih mogućnosti testiranja koje se razlikuju u broju ispitivanih poremećaja hromozoma. Više informacija o cijenama različitih mogućnosti testa NIFTY™ možete pronaći na našoj stranici „Cijene testa“.
Koja se metodologija koristi za testiranje?
Test NIFTY™ koristi sekvenciranje cijelog genoma tehonologijom masivnog paralelnog sekvenciranja.
Više informacija možete pronaći na našoj stranici „Metodologija testa NIFTY™" u glavnom izborniku sa lijeve strane.
Šta je stepen lažno pozitivnih rezultata?
Stopa lažno pozitivnih rezultata testa NIFTY™ iznosi samo 0,017 %, a određena je na temelju podataka dobijenih internim analiziranjem više od 600.000 testiranih uzoraka.
Više informacija o našoj klinički potvrđenoj tačnosti možete pronaći na našoj stranici „Klinička validacija testa NIFTY™" u glavnom izborniku sa lijeve strane.
Ko dobija rezultate testa NIFTY™ i kako ih protumačiti?
Rezultati testa NIFTY™ dostavljaju se ginekologu u elektronskom obliku u roku od 6-10 radnih dana.
Rezultati su prikazani u obliku procjene rizika kao visok ili nizak rizik, sa izračunatom specifičnom vjerovatnošću rizika za trisomije 21, 18 i 13. Ako je izabrana dodatna mogućnost otkrivanja aneuploidija spolnih hromozoma i mikrodelecija, također će biti naznačene indikacije visokog ili niskog rizika.
Je li test NIFTY™ prikladan u slučaju blizanačke trudnoće, trudnoće nastale putem medicinski potpomognute oplodnje i trudnoće pomoću donirane jajne ćelije?
U slučaju blizanačke trudnoće, testom NIFTY™ moguće je otkriti jedino trisomije hromozoma 21, 18 i 13.
U slučaju trudnoće nastale putem medicinski potpomognute oplodnje i trudnoće pomoću donirane jajne ćelije moguće je otkriti sve ispitivane poremećaje hromozoma.